January 12, 2019

Business behavior - Uppför dig eller tappa affären!

I det senaste avsnittet har vi Annmarie Palm med oss som lär oss affärsetik. Jag tror alla har varit med om ett oproffsigt bemötande dels som kund, men även som anställd eller på partnernivå. Annmarie går in på djupet om varför sådant kan uppstå och ger även goda tips för oss som vill bli vårt proffsigaste jag. 

More episodes

Load more